Slodka Lady 2009

10 tekstów – auto­rem jest Slod­ka La­dy 2009.

Nie szu­kaj daw­niej­sze­go przyjaciela
jeśli nim jest sam Cię znajdzie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2016, 15:59

do ka­nap­ki da­jesz składniki
do skar­bonki wrzu­casz pieniądze
a do przy­jaźni- wszys­tko to co dob­re dla Ciebie i przy­jaciela ^^ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2016, 20:06

Za­nim naz­wiesz Go przy­jacielem, zas­tanów się czy na­pew­no nim jest! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 maja 2016, 19:57

Przy­jaciel to duża rzecz! Dla­tego żeby nie stra­cić go, zad­baj o niego a on zad­ba o ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2016, 19:43

Wiecie, cze­mu wszys­tkie tek­sty są o przy­jaźni? To, dla­tego, że stra­ciłam przy­jaciółkę! I nikt nie po­winien trzy­mać te­go w sobie! 

myśl • 9 maja 2016, 19:34

Przy­jaźń po­win­na skończyć się w tym mo­meńcie, w którym zauważyłeś, że nie jest Ciebie warta 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 maja 2016, 12:35

Przy­jaciela ma się jed­ne­go, jeśli masz ich po­wyżej jed­ne­go reszta jest fałszywa 

myśl • 9 maja 2016, 12:33

Jeśli ktoś od­biera Ci przy­jaciela nie przej­muj się, bo praw­dzi­wi przy­jaciele nig­dy Cię nie zostawią 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2016, 12:32

Kiedy ktoś jest zaz­dros­ny często pot­ra­fi zro­bić Ci krzywdę, jeśli jest to do­tyczące ,,przy­jaciela,, nie mar­tw się! Praw­dzi­wej przy­jaźni nic nie zniszczy! 

myśl • 9 maja 2016, 12:27

Kiedy przy­jaciel cie zo­tawia jest jak mały kryształ, który idzie, aż do chmur a kiedy Cię opuszcza spa­da na ziemię... 

myśl • 9 maja 2016, 12:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

9 maja 2016, 20:20topaz. sko­men­to­wał tek­st Wiecie, cze­mu wszys­tkie tek­sty [...]

9 maja 2016, 20:19krysta sko­men­to­wał tek­st Przyjaciel to duża rzecz! [...]

9 maja 2016, 20:17krysta sko­men­to­wał tek­st Zanim naz­wiesz Go przy­jacielem, [...]

9 maja 2016, 20:12Slodka La­dy 2009 sko­men­to­wał tek­st Wiecie, cze­mu wszys­tkie tek­sty [...]

9 maja 2016, 20:04Slodka La­dy 2009 sko­men­to­wał tek­st Wiecie, cze­mu wszys­tkie tek­sty [...]

9 maja 2016, 20:00Slodka La­dy 2009 sko­men­to­wał tek­st Wiecie, cze­mu wszys­tkie tek­sty [...]

9 maja 2016, 19:58Slodka La­dy 2009 sko­men­to­wał tek­st Zanim naz­wiesz Go przy­jacielem, [...]

9 maja 2016, 19:56Slodka La­dy 2009 sko­men­to­wał tek­st Wiecie, cze­mu wszys­tkie tek­sty [...]

9 maja 2016, 19:51Slodka La­dy 2009 sko­men­to­wał tek­st Wiecie, cze­mu wszys­tkie tek­sty [...]

9 maja 2016, 19:48Slodka La­dy 2009 sko­men­to­wał tek­st Wiecie, cze­mu wszys­tkie tek­sty [...]